Prövningsanmälan är just nu ej aktiverad. Den kommer att öppnas när nästa period för anmälan påbörjas
 
*=Obligatorisk uppgift
  Anmälan till prövning våren 2018
       
Personnr*
[ååmmdd-xxxx]
 
Efternamn*  
Förnamn*  
Tel*  
Mobil  
Adress*  
C/o adress  
Postnr*  
Ort*  
E-post*  
   
Jag anmäler mig till prövning
i följande kurs/kurser
 
   
    Kurs 1
Kurs*  
Tidigare betyg  
Kurskod enligt
ev. tidigare betyg
 
    Kurs 2
Kurs  
Tidigare betyg  
Kurskod enligt
ev. tidigare betyg
 
    Kurs 3
Kurs  
Tidigare betyg  
Kurskod enligt
ev. tidigare betyg
 
    Kurs 4
Kurs  
Tidigare betyg  
Kurskod enligt
ev. tidigare betyg
 
    Kurs 5
Kurs  
Tidigare betyg  
Kurskod enligt
ev. tidigare betyg
 
Övriga upplysningar  
     
 
 Jag godkänner att registrerade uppgifter läggs in i ett register för handläggning*
       Obs! Ingen anmälan behandlas förrän prövningen är betald.
       Hur betalar jag min prövningsavgift?
 
 
 
 
© Uppsala kommun, Prövningsenheten 753 75 Uppsala, telefon: 018-727 21 89